O Đedu

Milan Dulin Bovan (1982)

Rođen je u Mostaru, sa deset godina izbjegao u NeBesinje kako ga on voli nazvati, tu odrastao, završio srednju mašinsku školu i odao se životu savremenog nomada sve dok se najzad nije skrasio u Podgorici uz svoju Jelenu i (za sada) dva sina.

Sebe ne vidi u ulozi pisca, draže mu je pripovijedanje u društvu, ali piše silom prilika jer izgovorena riječ može da odjekne, no čak i ako se nekim čudom upamti, ona gubi svoj smisao prilagođavajući se svakim ustima preko kojih pređe, dok najzad ne padne u zaborav.

Sa pisanom riječju je već drugačije.

Voli da se igra riječima, kamenom i drvetom, kao na kraju krajeva i svaki Hercegovac.

Suze mu na oči najlakše natjera zvuk gusala.

Pokušava ostati tradicionalan u savremenom svijetu. Da li će uspjeti? Pokazaće vrijeme!